HOTEL-RESTAURANT

warssy@wardshus.fi
+358 40 182 2002

Vi serverar undantagsvis ingen lunch onsdag 30.9.2017. Vi öppnar klockan 16.00. Välkommen!