HOTEL-RESTAURANT

warssy@wardshus.fi
+358 40 182 2002

Wärssy har äppet på Kristi himmelsfärdsdagen 10.5.18 kl. 12-16.

Välkommen!