HOTEL-RESTAURANT

warssy@wardshus.fi
+358 40 182 2002

FISKARS WÄRDSHUS est. 1836

Ennen vanhaan majatalon tavallisimmat asiakkaat olivat hevosmiehiä. Nälkäiselle kulkijalle tarjottiin tukevaa muonaa kuten sianliha ja ruskeita papuja.

Fiskars Wärdshus sijaitsee Fiskarsin raitin, muinaisen Kuninkaantien varrella. Wärssy kuuluu ruukissa löydettävään arvorakennusten jylhään rivistöön. Näyttävin rakennuksista on Kivimuuri, ruukinpatruunoiden kartano. Kartanoon kutsuttiin arvokkaammat matkailijat illastamaan. Myös kartanossa syötiin arkisin yksinkertaisesti, nuukuus oli säätyläisen hyve. Kun oli juhlan aika ruuassa ei kuitenkaan säästelty. Juhlia varten tuotiin pitokokit Helsingin Seurahuoneelta valmistamaan aterioita. Laadukkaat ateriat olisivat kelvanneet Euroopan parhaimmistolle koska tahansa. Kivimuurin kulinaristeista ehkäpä kuuluisin on marsalkka Carl Gustaf Mannerheim. Hänen äitinsä oli ruukinpatruuna Johan Jacob von Julinin tytär, joka kasvoi kartanossa ja vietti siellä häitään 1862.

Majatalon pitäjät ovat kautta aikojen palkanneet paikallisia käsityöläisiä ja siksi Wärssyn kalustus on tehty myös Fiskarsin metsien puusta. Tiski on tervaleppää ja ovissa on paikallista tekoa olevaa takorautaa. Hotellissa esillä oleva taide ja esineet ovat myös paikallisten taiteilijoiden käsialaa.

Wärssyn vilkkain sesonki ajoittuu kesään ja syksyyn, jolloin erilaiset iloiset ryhmät löytävät tiensä ravintolaan. Wärssy aloittaa uuden perinteen keväällä 2017 tarkemmin vappuna jolloin 50-paikkainen terassi avataan grillijuhlien merkeissä! Piha saattaa kauniina päivänä olla täynnä toinen toistaan komeampaa kulkuneuvoa.

Wärssy pitää ovensa auki ympäri vuoden ja kaikki ovat tervetulleita, myös koirat! Ravintolan ystävät löytävät tiensä Wärssyyn myös keskellä talvea. Takkamme lämmittää kylmänä iltana mukavasti. Ystävällinen henkilökunta on monelle jo tuttu ja tulijaa tervehditään aina hymyillen ja toivotetaan tervetulleeksi.

Tulehan sinäkin olemaan osa tarinaamme ja viemään perinnettä eteenpäin!

 


 

FISKARS WÄRDSHUS est. 1836

 

Förut var Wärdshusets vanligaste gäster körkarlar. Till den hungriga resenären serverades kraftig föda så som svinkött och bruna bönor.

Fiskars Wärdshus finns längs byastråket och den forna kungsvägen i Fiskars bruk. Wärssy hör till en nobel rad av värdebyggnader i det forna bruket. Den ståtligaste av byggnaderna i bruket kallas Stenmuren, och fungerade som herrgård för brukspatronerna. Till herrgården bjöds Wärdshusets mest prominenta gäster på middag. Även i herrgården njöt man husmanskost på vardagar, sparsamhet var en dygd även hos adeln.  Då det var dags för fest däremot sparades inga kostnader. Man hämtade kalaskockar från Helsingfors Societetshus för att tillaga festmåltiderna. De högklassiga måltiderna hade varit gångbara även i de främsta europeiska kretsarna. Den mest kända kulinaristen som vistats på herrgården är marskalk Carl Gustaf Mannerheim. Mannerheims mor var brukspatron Johan Jacob von Julins dotter. Hon växte upp på herrgården och hennes bröllop anordnades 1862 även på herrgården.

Wärdshusets drivare har genom tiderna använt sig av lokala hantverkare, därav är Wärdshusets interiör byggd av träd från Fiskars skogar. Receptionsdisken är byggd av klibbal och stålhandtagen i dörrarna är lokalt tillverkat. Konsten samt föremålen utställda i hotellet är även tillverkade av lokala hantverkare.

Wärdshusets högsäsong är på sommaren och hösten, då olika glada grupper hittar sin väg till restaurangen. Wärssy startar en ny tradition på vården 2017, mer specifikt på Vappen då terrassen med 50-sittplatser öppnas i from av en grillfest! Gården kan på en vacker dag vara fylld av olika fordon, en mer vacker än den andra. 

Wärssy håller dörrarna öppna året runt och alla gäster är välkomna, även hundar! Restaurangens vänner hittar till Wärssy även på vintern. Vår öppna spis värmer skönt en kall vinterkväll. Vår vänliga personal är många redan bekant och besökaren välkomnas alltid med ett leende och önskas välkommen.

Kom och ta del av vår historia och bär traditionen vidare även du!

 


 

FISKARS WÄRDSHUS est. 1836

 

In the grand old days the typical guest at the Inn would have been a coachman. The customers were served hearty meals mostly made of pork and brown beans.

Fiskars Wärdshus is located on the main road of the village, on the old King's Road. The building housing the inn is one in a row of the marvelous historic buildings. The most impressive of these buildings would be the main Manor House. The Manor was formerly occupied by the owner of the ironworks. If the Inn had prestigious guests they would always be invited to dinner at the Manor.  The colloquial meals at the Manor were frugal for frugality was a virtue among gentry as well. When it came to festive dinners the frugality was forgotten, and no expense was spared. Caterers were summoned all the way from Seurahuone in Helsinki to prepare the festive meals. The meals were so high-end they could have been served to high society anywhere in Europe.

The most famous of food connoisseurs to stay at the Manor House was the Field Marshal Carl Gustaf Mannerheim. His mother was the ironworks owner Johan Jacob von Julin’s daughter, who grew up at the Manor House and celebrated her wedding there in 1862.

The keepers have used lokal craftsmen trough-out time and therefore the interior at the Inn is built mostly out of wood from Fiskars. The reception-desk is built of locally grown black alder and the doorhandles of steel are made by local blacksmiths. The art displayed at the Inn is also locally crafted. 

The busiest time at the Inn would be the summer and fall seasons, this is the time when merry groups find their way to the restaurant. Fiskars Wärdshus will start a new annual tradition in the spring of 2017, the May Day to be specific, when the terrace is opened in the form of a barbecue party! The restaurant terrace seats 50 persons. The courtyard att the Inn may be filled with vehicles, one more glorious than the other, on a sunny summer day. 

The doors at the Inn are open all year round and every guest is welcome, even dogs! Friends of the restaurant will find their way to the Inn even in the wintertime. Our fireplace is nice and warming on a cold winter evening. Our friendly staff, familiar to many, will always greet our customers with a smile and a warm welcome. 

 

Come be part of our history and carry on the tradition!