HOTEL-RESTAURANT

warssy@wardshus.fi
+358 40 182 2002

Stort Tack till alla våra kunder för vintersäsongen!
Vi håller paus 12.2-23.3 och öppnar igen 24.3 kl. 12.00.
Välkommen!